de jong installatiemanagement

Installatie Management

Advies

De Jong-Installatie Management vertaalt gebruikerswensen naar creatieve installatie-oplossingen. Jarenlange ervaring in zowel adviserende als uitvoerende rollen resulteert in een pragmatische aanpak van de meest uiteenlopende projecten. De installaties die De Jong-IM ontwerpt, onderscheiden zich op het gebied van innovatie en energiezuinige concepten. Advisering van De Jong-IM omvat gedetailleerde uitvoeringsbestekken met bijbehorende digitale tekeningen in BIM. Dankzij samenwerkingsverbanden met diverse gespecialiseerde adviesbureaus in Duitsland en China kunnen grotere internationale projecten volledig worden verzorgd, van A tot Z.

Onderzoek

Wanneer een installatie niet naar behoren functioneert, dient de oorzaak te worden
opgespoord om de juiste oplossingen te kunnen aandragen. Een onderzoek wordt
daarom steeds gestart vanuit een gedegen analyse. Wanneer het onderzoek is afgerond, kunnen conclusies worden getrokken en mogelijkheden uitgesloten om de passende oplossingen aan te dragen. Op basis van de geformuleerde oplossing en aanpak, worden actiepunten vastgesteld en het plan van aanpak gepresenteerd.
Bij de volgende klachten of problemen kan De Jong-IM onderzoek uitvoeren:

 • herhaaldelijk optredende storingen
 • engineering en/of uitvoering fouten
 • klachten over de ventilatie
 • kwaliteit en status van de installaties
 • beheersklachten
 • energieverspilling
 • garantie of arbitrage zaken
 • schades

Inspectie

Tijdens inspecties maakt De Jong-IM een blauwdruk van de installatie en vertaalt deze naar een concreet en duidelijk informatierapport. Indien gewenst wordt dit rapport aangevuld met een aanbeveling of een gedegen wijziging advies.

De Jong-IM voert de volgende inspecties uit:

 • correcte werking van de installaties
 • onderhoud inspectie of controle hierop
 • instelling protocollen GBS systemen
 • veiligheid en vervuiling van de installatie
 • controle of installaties zijn uitgevoerd conform opdrachtbevestigingen
 • controle op werking van de installaties
 • conditiemeting installaties conform NEN2767

Beheer

Vanwege de nauwe samenwerking met diverse leveranciers op het gebied van gebouwbeheerssystemen, kan De Jong-IM installaties controleren en beheren. Een werkende installatie is daarmee gegarandeerd. Bij eventuele storingen of problemen is een snelle foutopsporing het uitgangspunt en wordt er gefocust op een degelijk beheer van de energiestromen. Daarnaast is De Jong-IM gespecialiseerd in het ontwerpen van regelsystemen van nieuwe en reeds bestaande installaties.

Troubleshooting

Vanwege de jarenlange ervaring is voor De Jong-IM geen enkel probleem onoplosbaar. Elke uitdaging wordt vanuit de brede ervaring, maar ook vanuit nieuwe invalshoeken bekeken. Zo wordt er voor elke uitdaging een passende oplossing geformuleerd. Middels een uitgebreide maar praktische adviesrapportage worden de installatie en de klachten of problemen in kaart gebracht en de oplossingen beschreven.

Energiebeheer

Energiekosten maakt De Jong-IM beheersbaar door kritisch te kijken naar warmte-, koude-, gas-, elektriciteits- en waterverbruik. Ook gedegen bouwfysisch- en gebruiksonderzoek maken onderdeel uit van de advisering betreffende het verlagen van de energielasten. Tevens doet De Jong-IM onderzoek naar alternatieve energiebronnen zoals warmtepompen, geothermic, WKO systemen en Total Energie systemen.

Onderhoud en planning

Na ingebruikname van een installatie start direct het beheer en onderhoud. Om een installatie optimaal te kunnen benutten dient deze periodiek onderhouden te worden. Het opstellen van onderhoudsplannen met bijbehorende budgetteringen kan De Jong-IM geheel verzorgen, inclusief inspectie op de installaties en controle op de periodieke uitvoering hiervan.

Bouwmanagement & Directievoering

Dankzij de uitgebreide en jarenlange praktijkervaring en affiniteit met bouwkundige zaken, strekt het werkterrein van De Jong-IM zich verder uit dan installaties. “Bouw en techniek”, is dan ook het credo. Tegenwoordig vormen gebouwgebonden installaties een evenredig deel van de totale bouwsom. Het is dan ook vanzelfsprekend dat De Jong-IM niet alleen installaties maar ook bouwkundige zaken kan managen, aansturen en uitvoeren.

Met name internationale projecten worden door De Jong-IM nauwkeuring gecontroleerd en aangestuurd op planning, kwaliteitscontrole en commissioning. Bij elk project voorziet De Jong-IM in heldere opleveringsrapporten. Wij zijn betrokken vanaf de pre-engineering tot en met de oplevering én nazorg. Met onze expertise vertalen wij de wensen en eisen van de opdrachtgever tot complete turn-key opgeleverde gebouwen inclusief installaties.